Snøhetta Foto

Prisar

Fotografi til bøker og tidsskrift:
Fotografi opptil 2100 pixel: 500,-
Fotografi større enn 2100 pixel: 750,-
Framside: 1200,-
NB! Fotografi av JERV, pris etter avtale. Minstepris kr 2000,- pr bilde for eingongs bruk.

Fleire prisar på forespørsel.