Snøhetta Foto

Bestill

Utleie av fotografi:
Opphavsretten tilhøyrer fotografen. Fotografia leies ut med rett til å bruke det ein gong. Fotografia skal ikkje manipulerast. Fotografia skal ikkje seljast vidare, eller lånast bort til andre. Det digitale fotografiet skal ikkje lagrast etter bruk. Lagring av det digitale fotografiet etter bruk kan berre skje etter avtale.
Ved all bruk av fotgrafia skal fotografens namn vere med:
Foto: Snøhetta Foto, Bjarne Fossøy
Vi viser  i tillegg til: «Lov om opphavsrett til åndsverk.»

For å bruke våre fotografi må du som kjøpar akseptere føresetnadene som er nemnde her.

Bestilling av fotgrafi gjer du ved å fylle ut skjemaet nedafor. Skriv gjerne kor stort fotografi du ynskjer å bruke.
Du får da epost med opplysningane du treng for å betale for eingongs bruk av fotografiet.
Så snart fakturaen er betalt, sender vi det/dei digitale fotgrafia med e-post.

Ditt namn

Din e-post

Kva for bilete ynskjer du, og kor store skal det/dei vere?

Anti-søppelpost spørsmål